Reference

Analýza systému zpracování ekonomických dat:   a)    Zmapování informačních potřeb objednatele v oblasti zpracování ekonomických dat obchodních společností se 100 % majetkovou účastí objednatele, úřadů městských obvodů a příspěvkových organizací. b)   ...
V současné době provádíme termovizní měření zateplených panelových domů. Účelem tohoto měření je zjistit stav a kvalitu provedeného zateplení obytných budov ve vlastnictví SBD Havířov. Provádíme rovněž kontrolu vlhkosti bytů a proměření instalace plastových oken pomocí termovize. Spolupráce nadále...
Ve spolupráci s divizí automobilové a silniční dopravy jsme vyvinuli a předali k užívání tzv. Dopravní centrálu - DOCENT. Tato slouží ke vzdálenému dohledu technologií instalovaných na světelných křižovatkách ve městech prostřednictvím Intranetu. Umožňuje rovněž kamerový dohled a posílání událostí,...
V rámci projektu EDISON jsme ve spolupráci s odbornými pracovníky z VŠB TU realizovali  programátorské práce našimi kvalifikovanými programátory s použitím a se znalostmi IBM Websphere, IBM Portlet API, Java, J2EE 1.4, JSF 1.1, UML, Xdoclet, Eclipse RAD 6.0, Hibernate...
V rámci spolupráce od roku 2000 jsme společně vyvinuli a realizovali řídicí a monitorovací systém technologií sítí benzinových čerpacích stanic s obchodním názvem MONTI CONTROL. Tento systém je úspěšně provozován v síti čerpacích stanic EuroOil společnosti ČEPRO a.s. a rovněž v několika dalších...
S firmou spolupracujeme již řadu let a podíleli jsme se na realizaci: Materiálové využití strusek ze sekundární metalurgie Optimalizace složení pánvových strusek Vytvoření algoritmů pro vizualizaci vlastností strusek v třífázovém, případně quaternárním diagramu a jejich zobrazení ...
Se společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. spolupracujeme již několik let. V rámci realizovaných projektů jsme řešili např.:  Vliv teploty na absorpční vlastnosti materiálů a jejich směsí.  Nepřímé metody identifikace množství železa pomocí mikrovln.  Sledování...

Naší vizí je trvalá spolupráce a péče o naše zákazníky. Staňte se i Vy našimi přáteli.

Kontakt

ULTRA Czech s.r.o. 28.října 150/2663
702 00 Ostrava
Czech Republic