Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

V rámci projektu EDISON jsme ve spolupráci s odbornými pracovníky z VŠB TU realizovali  programátorské práce našimi kvalifikovanými programátory s použitím a se znalostmi IBM Websphere, IBM Portlet API, Java, J2EE 1.4, JSF 1.1, UML, Xdoclet, Eclipse RAD 6.0, Hibernate 3.2.

Projekt je stále úspěšně rozvíjen.

Kontakt

ULTRA Czech s.r.o. 28.října 150/2663
702 00 Ostrava
Czech Republic