TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Se společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. spolupracujeme již několik let. V rámci realizovaných projektů jsme řešili např.:

  •  Vliv teploty na absorpční vlastnosti materiálů a jejich směsí.
  •  Nepřímé metody identifikace množství železa pomocí mikrovln.
  •  Sledování kinetiky redukce během působení mikrovln na zvolené materiály.

Kontakt

ULTRA Czech s.r.o. 28.října 150/2663
702 00 Ostrava
Czech Republic