AŽD Praha s.r.o - DAST Brno

Ve spolupráci s divizí automobilové a silniční dopravy jsme vyvinuli a předali k užívání tzv. Dopravní centrálu - DOCENT.
Tato slouží ke vzdálenému dohledu technologií instalovaných na světelných křižovatkách ve městech prostřednictvím Intranetu. Umožňuje rovněž kamerový dohled a posílání událostí, chyb nebo nastavování programů křižovatek. Tím umožňuje efektivně optimalizovat servisní zásahy ať vlastními pracovníky nebo smluvními partnery.

 

Kontakt

ULTRA Czech s.r.o. 28.října 150/2663
702 00 Ostrava
Czech Republic